Farma

Sundhed

Fødevarer

Kosmetik

CERTIFIKAT OG OVERHOLDELSE AF STANDARDER

Kosmetik

CERTIFIKAT OG OVERHOLDELSE AF STANDARDER
Alt udstyr er med CE-certifikat og i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning og standarder.

Det indre marked – det udtryk, der bruges til at beskrive den frie bevægelighed for varer, kapital, mennesker og tjenesteydelser inden for EU’s medlemsstater – er en hjørnesten i Den Europæiske Union. For at det kan fungere for en bestemt produktsektor, skal der være ensartet lovgivning på plads i alle medlemsstater. For eksempel, hvis et produkt skal bevæge sig frit inden for EU, skal samme mærkning, emballage og sikkerhedsbestemmelser gælde. I begyndelsen af 1970’erne besluttede medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (nu kaldet Den Europæiske Union – EU) at harmonisere deres nationale kosmetiklovgivning for at muliggøre fri bevægelighed for kosmetiske produkter inden for Fællesskabet på grundlag af fælles aftalte sikkerhedsstandarder. . Kosmetikdirektivet blev vedtaget i 1976. Dette direktiv blev revurderet i 2009 for at muliggøre yderligere harmonisering, og en EU-dækkende Cosmetics Products Regulation (forordning om kosmetikprodukter) trådte i kraft i juli 2013.

Kosmetikforordningens filosofi er, at alle produkter, der opfylder kravene i forordningen, skal have lige og umiddelbar adgang til markedet og skal kunne cirkulere frit i hele EU. . I EU er der en stærk overbevisning om, at for de hurtige forbrugerprodukter, såsom kosmetik, er et kontrolsystem på markedet (også kendt som kontrol efter markedsføring) mere effektivt end procedurer for godkendelse før markedsføring. Kosmetikforordningens hovedprincip er, at den person eller virksomhed, der bringer det kosmetiske produkt på markedet, er ansvarlig for det pågældende produkt (såkaldt ‘ansvarlig person’). Det er den pågældende persons eller virksomheds (normalt producenten eller importørens) ansvar at sikre, at produktet er sikkert og opfylder alle kravene i kosmetikforordningen. Alle led i udviklingen af kosmetikproduktet er reguleret af kosmetikforordningen, lige fra valg af ingredienser til markedsføring af produktet.

Maskiner / Kosmetik

Fremstilling i henhold til Good Manufacturing Practices (GMP) (God Fremstillingspraksis)

EU’s kosmetikforordning foreskriver, at alle kosmetikprodukter skal være fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, der er fastlagt i GMP, igen beskrevet i Den Europæiske Unions Tidende.

GMP sikrer, at produkter fremstilles i et rent miljø, og at produkterne ikke forurenes i produktionen. Mikrobiel forurening kan være ret almindelig, da mange mikroorganismer lever frit i atmosfæren omkring os og kan føre til nedbrydning og i alvorlige tilfælde virke skadelige på forbrugeren.

EU’s kosmetikforordning indeholder et sæt strenge regler for mærkning af kosmetiske produkter, som alle skal være til stede på produktbeholderen, emballagen, eller hvis det ikke er muligt givet pladsbegrænsninger, i en vedlagt folder. Uden korrekt mærkning vil et produkt ikke blive tilladt på markedet.

Pack-Engineering laver løsninger med forskelligt kontrolsystem for tilstedeværelse af etiket og synskontrolsystem til kontrol af batchnummer ved OCR eller OCV, alle maskiner har afvisningsstation og er fremstillet for at sikre kvalitetskontrol på dit produkt inline.

Romaco catalog

Labeling catalog

Powder filling catalog

Scanware catalog

Liquid filling catalog

Tablet counting catalog