Pharma

Helsekost

Fødevarer

Kosmetik

CERTIFIKAT OG OVERHOLDELSE AF STANDARDER

Helsekost

CERTIFIKAT OG OVERHOLDELSE AF STANDARDER
Alt udstyr er med CE-certifikat og i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning og standarder.

Sundhedsprodukter kommer i kontakt med mange materialer og ting under dets produktion, forarbejdning, opbevaring, produktion og præsentation før det endelige forbrug. Sådanne materialer og genstande kaldes Food Contact Materials (FCM’er). Produktkontaktmaterialer er enten beregnet til at blive bragt i kontakt med produktet, er allerede i kontakt med produktet eller kan med rimelighed bringes i kontakt med produktet eller overføre deres bestanddele til produktet under normal eller forudsigelig brug. Dette inkluderer direkte eller indirekte kontakt. Eksempler omfatter bl.a.:

  • beholdere til transport af produktet
    • • maskiner til at forarbejde produktet
    • pakkematerialer

Begrebet dækker ikke fast offentligt eller privat vandforsyningsudstyr.
FCM’er bør være tilstrækkeligt inaktive til, at deres bestanddele hverken påvirker forbrugernes sundhed negativt eller påvirker fødevarens kvalitet. For at sikre sikkerheden for FCM’er og for at lette den frie bevægelighed for varer indeholder EU-lovgivningen bindende regler, som virksomhederne skal overholde.
EU-reglerne om materialer i kontakt med fødevarer kan være af generelt omfang, det vil sige, at de gælder for alle FCM’er eller kun gælder for specifikke materialer. EU-lovgivningen kan suppleres med medlemsstaternes nationale lovgivning, hvis der ikke findes specifikke EU-regler.

Sikkerheden ved FCM evalueres af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). På EFSA’s hjemmeside kan du søge efter udtalelser om stoffer til brug i fødevarekontaktmaterialer.

Sikkerheden for fødevarekontaktmaterialer testes af de virksomheder, der lancerer dem på markedet, og af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne under offentlig kontrol. Videnskabelig erfaring og teknisk kompetence for testmetoder opretholdes af European Reference Laboratory for Food Contact Materials (EURL-FCM). Deres hjemmeside indeholder retningslinjer og andre ressourcer vedrørende testning af materialer i kontakt med fødevarer.

Romaco catalog

Labeling catalog

Powder filling catalog

Scanware catalog

Liquid filling catalog

Tablet counting catalog